Brüt Satış Karının Hesaplanması

Brüt kar hesaplaması işletmeler için finansal konseptlerin en önemlileri arasında yer alır. İşletmeler brüt karlarını artırabilmek için fiyat artışlarının boyutlarını belirlemektedirler. Bu neden ile brüt kar son derece önemlidir. Brüt karın hesaplanmasında net kar ve direkt olmayan giderler kalemlerine ihtiyaç duyulur.

Brüt karın kesin olarak yorumlanabilmesi için en önemli kalemler satışlar ve satılan malların maliyetleridir. Bu iki kalemin birbirleri ile arasındaki fark brüt karın yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. Satılan ticari malların maliyeti ile ürün üretmek ve ürün üretmenin doğurduğu direk sonuçtur. Peki, değişken maliyet kalemleri olarak da bilinmekte olan satılan ticari malların maliyet kapsamı içerisine hangi kalemler girer.

Satılan ticari malların maliyetinin hesaplanabilmesi için hammadde, direkt işçilik, paketleme, ekstra sevkiyatların içerisine giren giderler mesela uçak ile mecburi olarak hammadde getirtmek, işletme süpervizörlerine ödenmekte olan maaşlar, işletmenin kendi gereksinimleri ya da depolarında ihtiyaç duyulmakta olan gereksinimler, amortisman masrafları ve makinaları kapsamaktadır.

Sabit giderler olarak bilinmekte olan ofis giderleri, ofis çalışan maaşları, sigorta prim ve çalışanların sosyal hakları için yapılan masraflar, reklam, promosyon ve diğer satışların neden olduğu giderler, sigorta, şirket araçlarının neden olduğu giderler, kiralama işlemlerinin neden olduğu giderler, aidatlar ve şirkette kullanılan araçlar için harcanmakta olan yakıtlar için harcanmakta olan ücretlerdir ve bunların ürünün üzerinde direk olarak etkisinin bulunmadığı bilinmektedir.

Değişken maliyetlerin içerisine giren finansal kalemler satılan ticari malların maliyeti olarak kayıt altına alınmaktadır ve sabit gider kalemleri işletmenin maliyetleri olarak kayıt edilir. Brüt karın bulunabilmesi için net satışların içerisinden ticari mallara ait maliyetler çıkartılır. Brüt kar son derece basit hesaplanıyor olmasına karşılık işletme için konumu önemlidir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi

NZD
00:00
Westpac Tüketici Güveni (1. Çeyrek)
Şimdi: 111,2 | Tahmin: - | Önceki: 107,4
AUD
03:30
Konut Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek)
Şimdi: - | Tahmin: 0,1% | Önceki: -0,2%
EUR
10:00
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Şub )
Şimdi: - | Tahmin: 0,1% | Önceki: 0,5%